သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိသတ္

ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္
လက္ခုပ္ေျဖာက္ေျဖာက္
ၿပိဳင္းသားေဒါက္ႏွင့္
ေထာက္ခံပါသည္ --။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|