ညကစစ္သားသံုးေယာက္

ညက ျမန္မာစစ္သားသံုးေယာက္
ရြာထဲေရာက္လာၿပီးေက
၀က္ေတာင္း ၾကက္ေတာင္း ခြီးေတာင္း
အရက္လည္းေတာင္း ေသာက္ၾကဴးကတ္ေတ --။

နီ၀င္ေက သူေသာက္ၾကဴး႐ို႕
(လက္နက္အားကိုးနန္႔)
တေယာက္မက်န္ မိမၼေခ်႐ို႕ကို
မီးပံုေဖၚလို႔ ကခိုင္းကတ္ေတ --။

ညည့္နက္လာေက
(လူအ႐ိုင္း႐ို႕)
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမကိုလည္းမမႈ
အားဓမၼျပဳက်င့္ကတ္ေတ --။

ညက ျမန္မာစစ္သားသံုးေယာက္
ရြာထဲေရာက္လာၿပီးေက
အဘာကို "စခန္းတေခါက္လိုက္ခဲ့ပါ" လို႕
ေခၚလားခစြာ
ေနာက္တရက္မွာ
လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ မ်က္ႏွာလည္းခ်ဳပ္လို႕
ရြာဦးက ဇရပ္ရွိမွာ
က်ားထိုးသတ္လိုက္ကတ္ေတ --။

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ကိုလည္း
ေပၚတာဆဲြလို႕
ေခ်ာင္းဖ်ားေခၚလားခစြာ
တခါလည္း ေပၚမလာလီဗ်ာယ္ --။ ။

ေက်ာ္၀င္းေခ် (ေပါက္ေတာ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|