ဒုသနေသာ

(ဧ့) လတ္
ရြံဖို႔ေကာင္းလိုက္ေတနန္႔
မသထီ နလံုးပ်ိဳ႕လိုက္ေတ
စာပီ၏အညွီအေဟာက္
ခြီးပုတ္ေလာက္က်
အ၀ီးက အနံ႔မခံႏိုင္ ---။

အယားယားအပါးပါး
လွ်ာရည္တေသာေသာနန္႔
အနားကို လားခီေက
သြားၿခဲထားသိမ့္ေရ ---။

ဘုန္းႀကီးပါရာစိက
လူပါရာစိက
မမေဗးဗီမ
သံုးစားမရ
ဒုသနေသာ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|