နတ္ေကာင္းမ

အတတ္ဆန္းလို႔
အခၽြန္းတပ္ေက
နတ္ေကာင္းမေယွာင္ျဖစ္ဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|