အံဖတ္

ေၾကာ္ျငာေကာင္းလည္း ေရာင္းလို႔မစြန္
ဖက္ဖူးေရာင္ ေမာင္ေပါင္တုတ္
အပုတ္စိုနံ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|