သတိ

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွာ
စာပီဆိုစြာ အသက္ --။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏တံတိုင္း
လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ခံတပ္ဆိုေကလည္း ျဖစ္ေတ --။

စာပီေပ်ာက္ေက
လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတ
စာပီေမွာက္ေက
လူမ်ိဳးေမွာက္ေတ
မင္းလည္းအသိ ငါလည္းအသိ --.။

(ယေကလည္း)
ခ်င္ဆီ ဖ်က္ခ်င္တိုင္းဖ်က္
ခ်ိဳးခ်င္တိုင္းခ်ိဳးဖို႔
မင္းရို႕အိမ္ေနာက္ေဖးက
ေရွာက္ျခမ္းစိတ္မဟုတ္ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|