ရကၡမ႑ိဳင္

အမ်ိဳးဂုဏ္ေရာင္ နီတန္းေဆာင္သို႔
ထြန္းေျပာင္အလွ ရကၡမ႑ိဳင္
ရခိုင္လူမ်ိဳး ကိုးသည့္ဗုဒၶ
ထြန္းပသာသနာ သဒၶါတင့္ဆန္း
ပြင့္လန္းစာပီ ရွိမြီထိန္းသိမ္း
မတိမ္းအယူ အလွဴဒါန
သီလဘာ၀နာ သံုးျဖာသဒၶမၼ
နိညမျပတ္ မလပ္အားထုတ္
ႀကိဳးကုတ္စီးပြား စိတ္ထားျဖဴစင္
မွန္လွ်င္မွန္ေၾကာင္း မေကာင္းဘြင္းဘြင္း
႐ိုးစင္းစကား မႂကြားမညစ္
ေကာက္က်စ္မျပဳ ယခုထက္တိုင္
ရခိုင္႐ို႕သြီး ရဲတြီးနီတ်ာ
သံထက္မာသည္
ကမၻာတည္သရိဟိမည္တည္း --။

ေငြသဇင္ (သံတဲြ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|