ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္လကၤာ

ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္လကၤာ
=============

ၾကားပိမ့္ဗိုလ္လူ၊ အံ့ခ်ိမ့္မူေလာ့
ေသာင္းယူဇနာ၊ ၿမီမ်က္ႏွာထက္
ေျမာက္မွာအာသံ၊ ေတာင္ရံသီဟိုဠ္
ေနာက္ကိုလွည့္လည္၊ မရြံျပည္ႏွင့္
ဥတည္ပိုင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ဆင္းေအာင္
စိုးမင္းတကာ၊ ဦးညြတ္ရာသည္
သာယာရြက္ေဆာင္၊ ရန္တိုင္းေအာင္သည္
ဘုန္းေခါင္ဓမၼရာဇာ၊ ဥကၠာမုခ္ခ်ိဳး
သမုတ္႐ိုးလွ်င္၊ စံစိုးေသာခါ
ရကၡာပူရ၊ ဓညၿမိဳ႕ႀကီး
တိုင္းလံုးထီးကို၊ ၿပီးစီးခန္႕ရည္
ရီႊနန္းတည္၍၊ ေအာင္စည္ညံညံ
ဘိသိက္ခံကာ၊ ေက်ာ္သံသတင္း
ေသာင္းလံုးခ်င္းမ်၊ ျမင္းလည္းသိႏၶ၀
နာဂဆဒၵါန္၊ ရန္မာန္ပါယ္လွယ့္
ျခေသၤ့ေကသရီ
ေအာင္နီေအာင္ျဖဴ၊ ပဥၥ႐ူကို
ၾကည္ျဖဴႏွစ္သက္၊ နတ္႐ို႕ဆက္က
ဘုန္းက်က္သေရ၊ မိုးႏွယ္စြယ္၏
ရီႊေငြရတနာ၊ ပေဒသာသီး
ၿပီးစီးစီတတ္၊ နတ္သမတ
ေစာင့္သီလႏွင့္၊ ဣႏၵ၀ဇီရာ
အလကၤာရ၊ အစျဖန္႔ခ်ီ
သီရိဓဇ၊ ခ်ိဳျမသာယာ
ေနာက္ပိုက္မွာလည္း၊ မဟာသုဓမၼ
ရာဇဂု႐ု၊ ႐ံုးကာစု၍
မ်က္႐ႈခတ္ႏွိပ္၊ ရႊီတံဆိပ္ကို
စိပ္စိပ္ၾကည္ႏူး၊ ရႊီနန္းဦး၌
ရႊင္ျမဴးၾကည္ျဖဴ၊ လႉေတာ္မူက
နတ္လူတကာ၊ ေကာင္းခ်ိမ့္ညာလွ်က္
သာယာျမတ္ႏိုး၊ မိတၲာၿဖိဳး၍
ရီမိုဃ္းမွန္စြာ၊ ၿမီၾသဇာလည္း
ရသာျပည့္ႏွက္၊ ေအာင္ဆုဆက္၍
ရာသက္တည္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးသစ္ေလာင္းသည္
႐ိုက္ေသွ်ာင္းပဲ့တင္ၿခိမ့္ၿခိမ့္တည္း။ ။

စိန္တင္ၿမိဳ႕စားအမတ္ပညာဟိ (သီရိမာလႅာ မိပန္းရံ) ရြီးဖဲြ႔သည္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|