သုထပိန္

သုထပိန္
============

(ဧ့) လို႔ တခု ရြံေကာင္းထမန္း
ေပါင္ကိုႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလို႔ လမ္းေလွ်ာက္
ေအာက္ကလည္း အေပါက္ေဖာက္
သုထပိန္ အညႇီအေဟာက္
အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|