Blessing Flowers Online Magazine
CHAT ROOM ရီမေရာေသာ ရခိုင္စကားျဖင့္ တခုတည္းေသာ ရခိုင္ေပါင္းကူး
ONLINE

 

|အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
စာ (ႏွင့္) အကၡရာ
ရခိုင္မွာ စာမဟိ
ဆီဆြတ္အာရီယံမ်ားအေၾကာင္း
လြတ္လပ္ေရးသည္ ထိုက္တန္မွ ရသည္

ေပါက္ကဲြသံကဗ်ာမ်ား


Rakhine Thungran Thanjaeps
Laywadi Thungran Songs
Flickr.Com
Youtube.Com/arakannet
Arakan Music
misyou.net
arakan books installer
arakan books installer
ARAKAN POEMS
No Subject View
(152) သာလွဧူး 22
(151) ေဒါက္တာေအးေမာင္သို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ 28
(150) မယ္ႏွင့္ေမာင္ (အစ/အဆံုး) 30
(149) မိုးလင္းရာဇာစစ္ေၾကာင္း 42
(148) Youtube Downloader Software developed by (Thahlaoo) 39
(147) စတုတၳ ဓည၀တီ 41
(146) ေတာက္ခ်ီးက် 38
(145) (သေလႅခ) တရား (၄၄) ပါး 69
(144) ရခိုင္သမ ဆရာမ 66
(143) ငါ၏အဘိဓမၼာ (၂) 48
(142) ငါးကင္ 49
(141) ငါ၏အဘိဓမၼာ 58
(140) ၾကက္မ 61
(139) ရခိုင္ျပည္ 72
(138) သာလွဦး 85
(137) ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ 71
(136) ငုတ္တို 71
(135) ၿမိဳေတာင္ခရီး 82
(134) ဟာရဘင္းသို႔ 98
(133) စုတ္ပီစုတ္ပက္ 95
(132) ရခိုင္ရာဇ၀င္လကၤာ (အစ/အဆံုး) 130
(131) ေလာကသာရ အပိုဒ္ (၁) မွ အပိုဒ္ (၂၀) ထိ (ရခိုင္မူ) 125
(130) တာ၀န္အရျဖစ္လို႔ ခြင့္လႊတ္ပါအစ္ကို 111
(129) (င)(ည)(န)(မ) စာလံုး (ေလး) လံုး၏ထူးျခားခ်က္ (ငါး) ရပ္ 137
(128) ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မႈႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳခံရခိုင္စာပီ 152
(127) ဌကၠဥ (ငွက္ကအု) 116
(126) ဥကၠာပ်ံ ဆယ္ႏွစ္လရသီရတု (တေပါင္းလ) 100
(125) သုထပိန္ 118
(124) ရခုိင္ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳ 169
(123) စိုင္းတရားငွက္၏အားမာန္ 161
(122) ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္လကၤာ 269
(121) ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာမ်ား 288
(120) သာလွဦး 286
(119) စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါ 340
(118) ရခိုင္စိတ္ဓါတ္ 347
(117) အနာသိေကလည္း 296
(116) ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ 382
(115) ရခိုင္ရာမယနဇတ္ 370
(114) (၃၈) သံုးဆယ့္သွ်စ္ျဖာ မဂၤလာ ေဒသနာျမတ္တရားေတာ္ 373
(113) ရကၡမ႑ိဳင္ 366
(112) သတိ 140
(111) မီးမႈတ္က်င္သန္ 342
(110) သံေဘာဒူ 319
(109) ဆီး 118
(108) ဖက္ခြက္လက္ခ်က္ သဇင္တခက္ ရာဇဝင္ 447
(107) ေအာင္တံခြန္က်ိန္စာ 327
(106) ပူး 171
(105) ေရႊတူေငြတူ 336
(104) ရခိုင္သားႏွင့္ ေအာက္ေပါက္၀ါဒ 176
(103) အံဖတ္ 144
(102) ေမလတ္ျဖဴ (ႏွင့္) ခ်ီသမင္ 378
(101) အေမာင္ယခီး 183
(100) ဆရာသို႔ 373
(99) ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမႈ 432
(98) သာသနာဖ်က္ သတ္ပံုပ်က္ 151
(97) ရဲ့ (ေယ့) (ဧ့) 141
(96) နတ္ေကာင္းမ 163
(95) ပိုးထိုးေလာက္ကိုက္ (ဧ့) ကိုက္နီေသာ ကဗ်ာမ်ား 328
(94) ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္ (အစ/အဆံုး) 497
(93) (၁၉၄၂) ခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလီကုလားဖ်က္ဆီးျခင္းခံလိုက္ရေသာ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္း ရခိုင္ရြာမ်ားစာရင္း 361
(92) နီဆယ္စင္းသို႔ လင္းပါစီ 211
(91) ဒုသနေသာ 155
(90) ပါရာစိက ေလးပါး 189
(89) မငိုပါကဲ့ ႏွမေခ် 396
(88) ညကစစ္သားသံုးေယာက္ 328
(87) ေခတ္သစ္ရခိုင္စာပီ၏လက္ျငင္းျပသနာ (၁၃) တစ္ဆယ့္သံုး 370
(86) သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိသတ္ 114
(85) က်မ်က္ရည္ 338
(84) ၀ိဘစၦ 357
(83) ဇာကိုလားလို႔ ေျဖရမည္ 347
(82) မတတ္သာလို႔ရာ 309
(81) ေျမာက္ဦးေဝဒနာ 166
(80) တေပါင္းလ 364
(79) ဘုရားပန္း 346
(78) လူမိုက္ရာဇ၀င္ 265
(77) ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပ 358
(76) ဆရာငျပာ 381
(75) ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးနိဒါန္း 394
(74) ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ 357
(73) ႏိုင္ငံေရးႀကိဳး၀ိုင္း 306
(72) ျပည္ႀကီးရခိုင္ 350
(71) က်မ်က္ရည္ 207
(70) ရခိုင္သားႏွင့္ (ဧ့) အဘိဓါန္ 351
(69) ကုလားဖန္ထိုးသူမ်ားအေၾကာင္း 380
(68) သာဓု အႏုေမာ ဒနာ 353
(67) သိုက္ၿမံဳ 125
(66) ရခိုင္သားစာ ရခိုင္စာ 356
(65) ၀ဋ္နာကံနာ 153
(64) ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၏ကိုယ္တြိရခိုင္ျပည္သိိမ္းတိုက္ပဲြမွတ္တမ္း (စကားျပင္) 430
(63) ယထာဘူတ 148
(62) ကိုယ့္ငပိ ကိုယ္မႊီးနီကတ္သူမ်ားအေၾကာင္း 159
(61) အႏွိပ္ခန္းကပန္း 147
(60) ရခိုင္စာပီ 141
(59) အသုဘႏွင့္ မိႈရမ်က္ႏွာ 385
(58) ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ ကဗ်ာအမွတ္ (၂) 357
(57) ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို ႀကိဳဆိုျခင္း 383
(56) ေမပိုး၀ါ 224
(55) ပညာဟိဖင္ေပါက္ 315
(54) ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳအတြက္ က်ည္တေတာင့္ 376
(53) သီြးစက္ငိုသံ 407
(52) သိကၡာမဟိသူ မလာရ 511
(51) ေမထြီးမရႊင္ 411
(50) လူငယ္ 483
(49) ရခိုင့္စာပီ AIDS 376
(48) ေမာင္ေျပာင္းတိုက္သို႔ အိပ္ဖြင့္ပီးစာ 432
(47) ရခိုင္သတၱိ 341
(46) "တာျပတ္လဲမည္" 567
(45) (ရဲ့) လား (ေယ့) လား (ဧ့ဲ) လား (ဧ့) လား 881
(44) ရခိုင္စာပီသမိုင္း ပထမဆံုး၀တၳဳ 640
(43) ၿမိဳ႕သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ဇံရတု 587
(42) ေဒး၀န္းႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတု 644
(41) မိုးေသာက္ေရာင္နီ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ 332
(40) ရခိုင္ရာဇ၀င္လကၤာ (အစ/အဆံုး) 335
(39) ရကၡိဳင္လူမ်ဴိး႐ို႕၏က်င့္ဝတ္တရား (၄၈) ပါး 622
(38) မဟာ၀ိဟႎက ရခိုင္ရာဇ၀င္လကၤာ (အစ/အဆံုး) 762
(37) ညာၿမိဳ႕ရပ္စြန္ 666
(36) ရခိုင္က်ီးျဖဴသာျခင္း 635
(35) သိန္ကန္မိန္တြင္ရတု 680
(34) ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီ၏ကိုယ္တြိရခိုင္ျပည္သိိမ္းတိုက္ပဲြမွတ္တမ္း (အစ/အဆံုး) 551
(33) ရွိေဟာင္းပီမူ ရခိုင္အခ်စ္ရတု 644
(32) ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး) 656
(31) က၀ိအေမာ္ ခိုင္မဟာပညာေက်ာ္ 553
(30) ျခံစည္းရိုးၾကားက ရင္ကဲြနာ (ျဖစ္ရပ္မွန္ ၀တၳဳတို) 1349
(29) စင္းႃပြန္းသီး 780
(28) ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပဲြ 1552
(27) ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးနိဒါန္း (အစ/အဆံုး) 1482
(26) ညီညြတ္ေရးသာဘန္း 871
(25) ပိတကာသီးေခတ္ႏွင့္ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီး 1198
(24) သုေတသီ 1075
(23) မင္းသားႀကီးရႊီဘန္း သီတန္းစာရတု 1472
(22) တိုက္ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္ 390
(21) ၀က္ထီး 936
(20) ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို 1127
(19) လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 1241
(18) ေသာက္ခါမေျပာေကာင္း 1037
(17) ေလာကသရပ်ိဳ႕ 1135
(16) ပလႅင္ေကာက္ရိုး ေဂါင္းေတာ္ထိုး (ႏြားလားဥႆဘေမာ္ကြန္း) 958
(15) ရြာသူႀကီးထံုးဘူး 1063
(14) မိုးေသာက္ေရာင္နီ (ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ) 963
(13) မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး 1198
(12) ရမၼာၿမီ၏ေတာလက္ေတးကဗ်ာမ်ား 704
(11) ေခါက္ရမ္းပြင့္ေသာ သဇင္ 751
(10) ၾကက္ဖတြန္ေက်ာ္ ေယာက္ဖေခၚ 939
(9) တပ္ပ်က္ဗိုလ္ 916
(8) မိုးသထ အာရုဏ္ 888
(7) ရခိုင္သႀကၤန္ 1339
(6) သႀကၤန္သူ 899
(5) မိခင္သို႔ 992
(4) မိုးထက္မဂၤလာ 1019
(3) သံမႏိုင္ ေက်ာက္မႏိုင္ 710
(2) (ရခိုင္ ခုႏွစ္ရက္တပါတ္) 876
(1) ယခိုင္ပ်ည္က်ီး သီးခ်ားလြတ္ေမ်ာက္ေယး (သို႔မဟုတ္) မ်န္မာစကားသိပ္ေပတာဘဲ ေမာင္မင္း 992


Please click the button to read English articles.Please click the button to read all the comments.
Arakan National Song

Speaking Stones

2006 Thungran Video

Khine Kyaw Lunn's 10th Buffalo Video

Khine Kyaw Lunn's 10th Buffalo Video

Mrat Khine Kyaw's Gandawon Thungran Songs
This text is replaced by the Flash movie.

Samsung Android Arakan Books Apk
Samsung Android Thahlaoo Apk
Samsung Android Music Apk

208386